Iedereen krijgt wel eens te maken met juridische problemen. Dit is nooit aangenaam. Bij ons wordt er altijd eerst gepoogd minnelijk te regelen. Indien een gerechtelijke procedure de enige uitweg blijkt, wordt er een inschatting gemaakt van de slaagkansen en volgt er een bespreking van de strategie. Tarieven worden steeds op voorhand vastgelegd.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen bij ons terecht met hun juridische vragen. Wij stellen onze kennis en ervaring graag ter beschikking, niet enkel voor procedures maar ook voor advies, bijstand bij het realiseren van minnelijke regelingen en het opstellen van overeenkomsten.

Mensen zijn er zich niet altijd voldoende van bewust dat men veel kosten en problemen kan vermijden door zich van in het begin te laten bijstaan door een advocaat. Een goede raad is beter vroeg dan laat!

Vanaf het beginstadium een procedure proberen te voorkomen, daar waar mogelijk, blijft nog steeds de beste optie en minnelijke regelingen kunnen ook nog altijd tijdens een gerechtelijke procedure.

Mr. Joachim Vanspeybrouck is sinds 1994 verbonden aan de Balie van Veurne. Hij heeft dan ook al meer dan 20 jaar ervaring in de advocatuur.
Het kantoor was eerst gevestigd te Koksijde, in 2010 werd een nieuw kantoor gebouwd te Alveringem.
Mr. Vanspeybrouck was jaren lid van de Orde van Advocaten, hij zetelde in diverse commissies en was actief als plaatsvervangend Vrederechter.
In 2013 werd hij Stafhouder van de Balie. Hij vervult tevens regelmatig gerechtelijke mandaten.

Contactgegevens

Joachim Vanspeybrouck

Kallebeekweg 1, 8691 Alveringem

057/301.600
recht@telenet.be